RRETH NESH


Duke kombinuar përvojën e gjatë me institucione financiare në menaxhimin e kredive, kthimin dhe mbledhjen e borxheve të kredive, si përvojës e proceset gjyqësore.


Me shume

SHËRBIMET


Debt Loan Recovery Sh.p.k ofron sherbime te mbledhjes se kredive jo performuese per Bankat dhe Institucionet tjera finansiare jo Bankare ne Kosove.


Me shume

MENAXHMENTI


Ekipi i Debt Loan Recovery Sh.P.K. është i përkushtuar në ofrimin e shërbimeve profesionale, të sigurta, të shpejta, favorshme dhe të besueshme për të gjithë klientët tanë dhe debitorët.


Me shume
SHËRBIMET TONA

  1. Kthimin e kredive në të holla
  2. Zgjidhjen e kontesteve për kreditë, para, gjatë dhe pas dorëzimit       në gjykatë, si dhe zgjidhje jashtë- gjyqësore
  3. Këshillim për borxhet e kredive
  4. Trajnime për menaxhimin e kredive jo-përformuese (të këqija)
  5. Këshillime ligjore në zgjidhjen e rasteve të kredive të këqija
  6. Shërbime financiare
MENAXHMENTI

Ekipi i Debt Loan Recovery Sh.P.K. është i përkushtuar në ofrimin e shërbimeve profesionale, të sigurta, të shpejta, favorshme dhe të besueshme për të gjithë klientët tanë dhe debitorët.

KLIENTËT
"Ne i kthejmë paratë tuaja dhe mbrojmë biznesin tuaj, kur të na janë besuar kreditë e juaja të papaguara"