MENAXHMENTI


Ekipi i Debt Loan Recovery Sh.P.K. është i përkushtuar në ofrimin e shërbimeve profesionale, të sigurta, të shpejta, favorshme dhe të besueshme për të gjithë klientët tanë dhe debitorët.

Personeli profesional dhe i motivuar i Debt Loan Recovery Sh.P.K. me një përvojë të gjatë në menaxhimin e kredive jo-përformuese të klientëve, përpos qasjes efikase dhe unike si dhe shkathtësive negociuese janë mjete të sigurta për suksesin tuaj.

Personeli i kompanisë sonë ka përvojë në negocimin me debitorët në vonesa dhe gjatë gjithë kohës fokusohet në kthimin e borxheve të prapambetura në mënyrën më të shpejtë dhe të efektive.Shtrirja

DLR ka shtrirje te gjere ne tere teritorin e Kosoves, ne pes regjionet me tetë (8) zyra, me mundesi te mbulimit. ne te gjitha komunat e Kosoves


1. Zyre Prishtine – Adresa; "Rexhep Luci" Nr. H 16/4 Tel. 038/733-554; 045/559 977
2. Zyre Podujeve - Adresa; "Rruga Zahir Pajaziti", Nr. 65. Tel; 045/503-382
3. Zyre Gjilan - Adresa: "Rruga Adem Jashari", Nr. 6 Tel 045/503-384
4. Zyre Kline - Adresa: "Rruga Deshmoret e Kombit" P.n. 045/503-385
5. Zyra Peje – Adresa: "Rruga Isa Demaj" Nr. 3/2 Tel: 045/503-393
6. Mitrovica e Veriut - Adresa "Rruga e Sutjeskes" P.n. Tel; 045/503-391
7. Zyre Gracanice - Adresa: "Rruga kryesore" P.n. Tel 045/503-392
8. Zyre Ferizaj - Adresa "Rruga 12 Qershori" P.n. Tel 045/559-911