SHËRBIMET

Debt Loan Recovery Sh.p.k ofron sherbime te mbledhjes se kredive jo performuese per Bankat dhe Institucionet tjera finansiare jo Bankare ne Kosove, me nje qasje te larte profesionale, etike dhe ne pajtueshmeri me normat dhe regullativet ligjore duke u bazuar ne ligjet e Kosoves.

Kompania jonë ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të jashtme në mbarë Kosovën në këto fusha:  • Kthimin e kredive në të holla
  • Zgjidhjen e kontesteve për kreditë, para, gjatë dhe pas dorëzimit në gjykatë, si dhe zgjidhje jashtë- gjyqësore
  • Këshillim për borxhet e kredive
  • Trajnime për menaxhimin e kredive jo-përformuese (të këqija)
  • Këshillime ligjore në zgjidhjen e rasteve të kredive të këqija
  • Shërbime financiareDLR UDHËHIQET NGA PARIMI "SKA PAGESË PA KTHIM TË KREDISË"